Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI TOMASZOWICE-KOLONIA

autor Tomasz Choma · 30 maj 2018 o 15:30

Przebudowa drogi gminnej nr KDG 105974L w miejscowości Tomaszowice-Kolonia

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 30 maj 2018 — 267 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 30 maj 2018 — 495 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 30 maj 2018 — 1,62 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 30 maj 2018 — 302 KB
  5. Zmiana SIWZ 11 cze 2018 — 248 KB
  6. Informacja z otwarcia ofert 15 cze 2018 — 79,9 KB
  7. Unieważnienie postępowania 29 cze 2018 — 140 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.