Zamówienia publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W SIEPRAWKACH

autor Tomasz Choma · 15 mar 2016 o 14:11

Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody Sieprawki w ramach zadania kompleksowe działania dotyczące ujęć wody wraz z budową zbiornika retencyjnego i rozbudowa sieci wodociągowej z dostosowaniem oczyszczalni ścieków w Snopkowie

Załączniki:

 1. Ogłoszenie 15 mar 2016 — 137 KB
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 15 mar 2016 — 422 KB
 3. Umowa (wzór) 15 mar 2016 — 550 KB
 4. Specyfikacje techniczne 15 mar 2016 — 1,37 MB
 5. Przedmiary 15 mar 2016 — 59,1 KB
 6. Projekty - Roboty Budowlane 15 mar 2016 — 1,49 MB
 7. Projekty - Roboty Elektryczne 15 mar 2016 — 3,06 MB
 8. Projekty - Roboty technologiczne i sanitarne wewnętrzne 15 mar 2016 — 2,11 MB
 9. Projekty - Sieprawki rurociągi międzyobiektowe zewnętrzne 15 mar 2016 — 1,65 MB
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 23 mar 2016 — 95,4 KB
 11. Przedmiar robót branża budowlana - poprawiony 23 mar 2016 — 88 KB
 12. Pytania i odpowiedzi (Zmiana SIWZ) (1) 23 mar 2016 — 454 KB
 13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) 31 mar 2016 — 95,6 KB
 14. Pytania i odpowiedzi Zmiana SIWZ (2) 31 mar 2016 — 121 KB
 15. Zawiadomienie o wyborze oferty 29 kwi 2016 — 90,1 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.