Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ CIĄGU DRÓG GMINNYCH W M. TOMASZOWICE-KOLONIA, TOMASZOWICE, SIEPRAWICE WRAZ Z OŚWIETLENIEM DROGOWYM

autor Tomasz Choma · 26 lut 2019 o 15:38

Rozwój terenów osadnictwa poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych Nr 105977 w m. Tomaszowice-Kolonia, Tomaszowice , Sieprawice (dz. Nr ewid. 960), Nr 106006L (dz. Nr ewid. 963) w m. Sieprawice na odcinku od km 0+009,20 do km 2+628,15 wraz z oświetleniem drogowym

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 26 lut 2019 — 284 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 26 lut 2019 — 546 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 26 lut 2019 — 64,7 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 26 lut 2019 — 299 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 14 mar 2019 — 112 KB
  6. Informacja o wyniku postępowania 11 kwi 2019 — 165 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.