Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ CIĄGU DRÓG GMINNYCH W M. TOMASZOWICE-KOLONIA, TOMASZOWICE, SIEPRAWICE

autor Tomasz Choma · 05 lut 2019 o 15:32

Rozwój terenów osadnictwa poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych Nr 105977 w m. Tomaszowice-Kolonia, Tomaszowice , Sieprawice (dz. Nr ewid. 960), Nr 106006L (dz. Nr ewid. 963) w m. Sieprawice na odcinku od km 0+009,20 do km 2+628,15

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 05 lut 2019 — 282 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 05 lut 2019 — 544 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 05 lut 2019 — 56,6 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 05 lut 2019 — 299 KB
  5. Unieważnienie postępowania 20 lut 2019 — 151 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.