Zamówienia publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIOTRAWIN

autor Tomasz Choma · 28 paź 2020 o 21:05

Przebudowa drogi gminnej Nr 105991L w miejscowości Piotrawin od km 0+016,30 do km 2+508,20

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 28 paź 2020 — 165 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 28 paź 2020 — 789 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 28 paź 2020 — 54,7 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 28 paź 2020 — 444 KB
  5. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (1) 10 lis 2020 — 205 KB
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 10 lis 2020 — 70,6 KB
  7. Informacja z otwarcia ofert 18 lis 2020 — 159 KB
  8. Informacja o wyniku postępowania 03 gru 2020 — 457 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.