Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 112573L PANIEŃSZCZYZNA - PŁOUSZOWICE ORAZ DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI PANIEŃSZCZYZNA

autor Tomasz Choma · 04 lip 2019 o 10:52

Przebudowa drogi gminnej Nr 112573L Panieńszczyzna - Płouszowice oraz drogi wewnętrznej ul. Pocztowa, ul. Spółdzielcza, ul. Szkolna w miejscowości Panieńszczyzna

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 04 lip 2019 — 299 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 04 lip 2019 — 540 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 04 lip 2019 — 129 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 04 lip 2019 — 301 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 25 lip 2019 — 79,5 KB
  6. Informacja o wyniku postępowania 21 sie 2019 — 162 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.