Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 112592L W MIEJSCOWOŚCI MOSZENKI ORAZ MOSZNA-KOLONIA

autor Tomasz Choma · 13 cze 2018 o 15:34

Przebudowa drogi gminnej Nr 112592L w miejscowości Moszenki (działka Nr ewid. 429) oraz Moszna-Kolonia (działka Nr ewid. 469) na odcinku o długości 2132,50m

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówienia 13 cze 2018 — 277 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 13 cze 2018 — 563 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 13 cze 2018 — 25,4 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 13 cze 2018 — 303 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 28 cze 2018 — 74,4 KB
  6. Informacja o wyniku postępowania 11 lip 2018 — 157 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.