Zamówienia publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2209L W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SIEPRAWICE

autor Tomasz Choma · 29 paź 2020 o 21:24

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2209L Jastków – Sieprawice –Tomaszowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Sieprawice na odcinku od km 2+618,50 do km 3+375,00

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 29 paź 2020 — 249 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 29 paź 2020 — 956 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 29 paź 2020 — 36,9 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 29 paź 2020 — 444 KB
  5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 13 lis 2020 — 66,9 KB
  6. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (1) 13 lis 2020 — 114 KB
  7. Informacja z otwarcia ofert 19 lis 2020 — 157 KB
  8. Informacja o wyniku postępowania 17 gru 2020 — 461 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.