Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ DROGI WEWNĘTRZNEJ UL.AMARANTOWEJ W MARYSINIE

autor Tomasz Choma · 17 kwi 2019 o 15:38

Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Amarantowej w Marysinie (z włączeniem do drogi gm.Nr 105998L-ul.Szarugi)

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 17 kwi 2019 — 224 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 17 kwi 2019 — 529 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 17 kwi 2019 — 112 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 17 kwi 2019 — 299 KB
  5. Informacja z otwarcia oefrt 07 maj 2019 — 83,7 KB
  6. Informacja o wyniku postępowania 31 maj 2019 — 165 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.