Zamówienia publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH NATALIN - DĘBÓWKA

autor Tomasz Choma · 23 mar 2016 o 19:08

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Natalin i Dębówka - ul. Podleśna i przebudowa włączenia drogi gminnej Nr 106024L do dawnej drogi krajowej Nr 12 w miejscowości Jastków.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie 23 mar 2016 — 133 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 23 mar 2016 — 560 KB
  3. Umowa (wzór) 23 mar 2016 — 173 KB
  4. Rysunki 1 23 mar 2016 — 685 KB
  5. Rysunki 2 23 mar 2016 — 701 KB
  6. Specyfikacja techniczna 1 23 mar 2016 — 1,12 MB
  7. Specyfikacja techniczna 2 23 mar 2016 — 1,39 MB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.