Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ DROGI WEWNĘTRZNEJ Z BUDOWĄ ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBÓWKA

autor Tomasz Choma · 17 wrz 2019 o 14:26

Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 205/3, 205/35, 205/7, 205/43, 205/26 o długości 400m z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku S66-S78 w miejscowości Dębówka

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 17 wrz 2019 — 271 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 17 wrz 2019 — 530 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 17 wrz 2019 — 81,2 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 17 wrz 2019 — 299 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 04 paź 2019 — 77,4 KB
  6. Informacja o wyniku postępowania 11 paź 2019 — 161 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.