Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ STACJI UZDATNIANIA WODY

autor Tomasz Choma · 08 sty 2019 o 15:33

Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jastków

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 08 sty 2019 — 269 KB
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 08 sty 2019 — 573 KB
 3. Załącznik nr 4 do SIWZ 08 sty 2019 — 135 MB
 4. Załącznik nr 5 do SIWZ 08 sty 2019 — 733 KB
 5. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (1) 22 sty 2019 — 223 KB
 6. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (2) 22 sty 2019 — 306 KB
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 22 sty 2019 — 76,7 KB
 8. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (3) 24 sty 2019 — 217 KB
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) 24 sty 2019 — 76,7 KB
 10. Informacja z otwarcia ofert 31 sty 2019 — 131 KB
 11. Informacja o wyniku postępowania 25 lut 2019 — 204 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.