Zamówienia publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SNOPKÓW

autor Tomasz Choma · 17 wrz 2020 o 15:45

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Snopków (przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie oczyszczalni ścieków)

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 17 wrz 2020 — 396 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 17 wrz 2020 — 910 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 17 wrz 2020 — 41,2 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 17 wrz 2020 — 421 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 05 paź 2020 — 217 KB
  6. Informacja o wyniku postępowania 16 paź 2020 — 447 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.