Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ UL. SZELESTNEJ W MIEJSCOWOŚCI NATALIN

autor Tomasz Choma · 10 maj 2019 o 15:30

Przebudowa ul. Szelestnej w miejscowości Natalin

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 10 maj 2019 — 267 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 10 maj 2019 — 528 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 10 maj 2019 — 17,1 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 10 maj 2019 — 298 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 27 maj 2019 — 85,7 KB
  6. Informacja o wyniku postępowania 18 cze 2019 — 164 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.