Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ W RAMACH REWITALIZACJI ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W PANIEŃSZCZYŹNIE - PAŁAC

autor Tomasz Choma · 27 mar 2018 o 15:14

Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Panieńszczyźnie - pałac

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 27 mar 2018 — 321 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 27 mar 2018 — 493 KB
  3. Załączniki nr 1,2,3,4,5,6,7 do SWIZ 27 mar 2018 — 378 KB
  4. Załącznik nr 8 do SIWZ 27 mar 2018 — 46,2 MB
  5. Załącznik nr 9 do SIWZ 27 mar 2018 — 303 KB
  6. Informacja z otwarcia ofert 12 kwi 2018 — 178 KB
  7. Informacja o wyniku postępowania 27 kwi 2018 — 179 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.