Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REWITALIZACJĘ ZESPOŁU PAŁACOWO – PARKOWEGO

autor Tomasz Choma · 04 kwi 2018 o 14:50

Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Jastkowie obejmująca roboty budowlane przy kordegardzie oraz odtworzenie zabytkowego parku

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 04 kwi 2018 — 281 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 04 kwi 2018 — 543 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 04 kwi 2018 — 82,2 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 04 kwi 2018 — 286 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 20 kwi 2018 — 72,4 KB
  6. Informacja o wyniku postępowania 02 maj 2018 — 156 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.