Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z DOSTOSOWANIEM NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

autor Tomasz Choma · 02 sie 2018 o 14:27

Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania wraz z dostosowaniem niezbędnej infrastruktury budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w miejscowości Panieńszczyzna

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 02 sie 2018 — 308 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 02 sie 2018 — 582 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 02 sie 2018 — 175 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 02 sie 2018 — 303 KB
  5. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (1) 22 sie 2018 — 144 KB
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 22 sie 2018 — 94,1 KB
  7. Informacja z otwarcia ofert 28 sie 2018 — 99,7 KB
  8. Unieważnienie postępowania 06 wrz 2018 — 159 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.