Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROZBUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ I NADBUDOWĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W SNOPKOWIE

autor Tomasz Choma · 13 sty 2020 o 16:59

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Snopkowie

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 13 sty 2020 — 291 KB
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 13 sty 2020 — 534 KB
 3. Załącznik nr 4 do SIWZ 13 sty 2020 — 154 MB
 4. Załącznik nr 5 do SIWZ 13 sty 2020 — 307 KB
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 21 sty 2020 — 96,9 KB
 6. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (1) 21 sty 2020 — 177 KB
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) 30 sty 2020 — 76,5 KB
 8. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (2) 30 sty 2020 — 156 KB
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3) 06 lut 2020 — 76,5 KB
 10. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (3) 06 lut 2020 — 141 KB
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (4) 12 lut 2020 — 93,6 KB
 12. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (4) 12 lut 2020 — 121 KB
 13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (5) 21 lut 2020 — 58,2 KB
 14. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (5) 21 lut 2020 — 134 KB
 15. Przedmiar robót - branża budowlana 21 lut 2020 — 697 KB
 16. Przedmiar robót - branża sanitarna 21 lut 2020 — 308 KB
 17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (6) 26 lut 2020 — 57,9 KB
 18. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (6) 26 lut 2020 — 122 KB
 19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (7) 27 lut 2020 — 62,9 KB
 20. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (7) 27 lut 2020 — 159 KB
 21. Przedmiar robót - branża budowlana 27 lut 2020 — 705 KB
 22. Informacja z otwarcia ofert 04 mar 2020 — 115 KB
 23. Informacja o wyniku postępowania 18 mar 2020 — 166 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.