Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA TRANSPORT DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY JASTKÓW

autor Tomasz Choma · 19 lip 2018 o 15:28

Transport dzieci i młodzieży do szkół podstawowych z terenu Gminy Jastków

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 19 lip 2018 — 256 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 19 lip 2018 — 691 KB
  3. Załączniki do SIWZ 19 lip 2018 — 22,9 MB
  4. Informacja z otwarcia ofert 27 lip 2018 — 66,5 KB
  5. Informacja o wyniku postępowania 22 sie 2018 — 150 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.