Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ CATERINGU DLA DZIECI

autor Tomasz Choma · 05 gru 2018 o 15:23

Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego w Jastkowie w ramach projektu „Radosny maluch – Aktywna mama”

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 05 gru 2018 — 258 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 05 gru 2018 — 679 KB
  3. Umowa (wzór) 05 gru 2018 — 214 KB
  4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11 gru 2018 — 94 KB
  5. Zmiana SIWZ 11 gru 2018 — 191 KB
  6. Informacja z otwarcia ofert 14 gru 2018 — 134 KB
  7. Informacja o wyniku postępowania 20 gru 2018 — 171 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.