Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWARDZENIE DNA I ODWODNIENIE WĄWOZU LESSOWOWEGO W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 106018L W MIEJSCOWOŚCI JASTKÓW ORAZ PRZEBUDOWA WŁĄCZENIA DO DROGI POWIATOWEJ

autor Tomasz Choma · 30 kwi 2019 o 15:01

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowowego w ciągu drogi gminnej Nr 106018L (działka Nr ewid. 319/2) od km 0+007 do km 0+189 w miejscowości Jastków oraz
przebudowa włączenia do drogi powiatowej Nr 2212L Jastków – Snopków

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 30 kwi 2019 — 270 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 30 kwi 2019 — 551 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 30 kwi 2019 — 1,42 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 30 kwi 2019 — 298 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 15 maj 2019 — 112 KB
  6. Informacja o wyniku postępowania 17 maj 2019 — 167 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.