Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH DRÓG

autor Tomasz Choma · 23 mar 2020 o 20:02

 Wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie Gminy Jastków.

Nagranie z otwarcia ofert (08.04.2020r.)

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 23 mar 2020 — 134 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 23 mar 2020 — 722 KB
  3. Umowa (wzór) 23 mar 2020 — 252 KB
  4. Zmiana SIWZ 06 kwi 2020 — 187 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 08 kwi 2020 — 212 KB
  6. Informacja o wyniku postępowania 21 kwi 2020 — 448 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.