Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU PRZEŁOMÓW DROGOWYCH

autor Tomasz Choma · 15 maj 2018 o 15:04

Wykonanie remontu przełomów drogowych na drogach pod zarządem Gminy Jastków

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 15 maj 2018 — 267 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 15 maj 2018 — 572 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 15 maj 2018 — 724 KB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 15 maj 2018 — 252 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 30 maj 2018 — 73,9 KB
  6. Informacja o wyniku postępowania 12 cze 2018 — 156 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.