Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYMIANĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO

autor Tomasz Choma · 07 maj 2018 o 16:22

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 07 maj 2018 — 269 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 07 maj 2018 — 537 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 07 maj 2018 — 1,06 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 07 maj 2018 — 289 KB
  5. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (1) 21 maj 2018 — 137 KB
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 21 maj 2018 — 94,5 KB
  7. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (2) 24 maj 2018 — 162 KB
  8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) 24 maj 2018 — 94,7 KB
  9. Informacja z otwarcia ofert 29 maj 2018 — 93,6 KB
  10. Unieważnienie postępowania 29 sie 2018 — 159 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.