Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚCIOWO ODWODNIONYCH, HIGIENIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

autor Tomasz Choma · 29 gru 2020 o 18:38

Wywóz i zagospodarowanie częściowo odwodnionych, higienizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Snopkowie

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 29 gru 2020 — 132 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 29 gru 2020 — 1,07 MB
  3. Informacja z otwarcia ofert 07 sty 2021 — 179 KB
  4. Informacja o wyniku postępowania 11 sty 2021 — 622 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.