Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYWÓZ ODPADÓW I OSADÓW ŚCIEKOWYCH

autor Tomasz Choma · 25 sty 2019 o 15:32

Wywóz odpadów i osadów ściekowych wytworzonych na oczyszczalniach ścieków

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 25 sty 2019 — 281 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 25 sty 2019 — 464 KB
  3. Umowa (wzór) część 1 25 sty 2019 — 207 KB
  4. Umowa (wzór) część 2 25 sty 2019 — 207 KB
  5. Zmiana SIWZ 01 lut 2019 — 170 KB
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01 lut 2019 — 109 KB
  7. Formularz ofertowy po modyfikacji 01 lut 2019 — 201 KB
  8. Informacja z otwarcia ofert 06 lut 2019 — 100 KB
  9. Informacja o wyniku postępowania 08 lut 2019 — 151 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.