Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP ENERGII

autor Tomasz Choma · 05 sty 2018 o 14:56

Zakup energii elektrycznej 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 05 sty 2018 — 270 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 05 sty 2018 — 315 KB
  3. Załączniki do SIWZ 05 sty 2018 — 190 KB
  4. Pytania i odpowiedzi (1) 09 sty 2018 — 137 KB
  5. Pytania i odpowiedzi (2) 09 sty 2018 — 115 KB
  6. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (3) 11 sty 2018 — 148 KB
  7. Informacja z otwarcia ofert 15 sty 2018 — 79,9 KB
  8. Informacja o wyniku postępowania 26 sty 2018 — 139 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.