Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

autor Tomasz Choma · 06 sie 2019 o 15:23

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Płouszowicach

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 06 sie 2019 — 211 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 06 sie 2019 — 477 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 06 sie 2019 — 221 KB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 06 sie 2019 — 256 KB
  5. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ 13 sie 2019 — 168 KB
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13 sie 2019 — 76,7 KB
  7. Informacja z otwarcia ofert 19 sie 2019 — 69,6 KB
  8. Informacja o wyniku postępowania 30 sie 2019 — 127 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.