Zamówienia publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP W MOSZENKACH

autor Tomasz Choma · 18 cze 2020 o 15:30

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP  w Moszenkach

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 18 cze 2020 — 395 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 18 cze 2020 — 1,05 MB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 18 cze 2020 — 333 KB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 18 cze 2020 — 562 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 26 cze 2020 — 180 KB
  6. Informacja o wyniku postępowania 03 lip 2020 — 199 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.