Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAŁADUNEK, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SNOPKOWIE

autor Tomasz Choma · 02 sty 2020 o 20:57

Załadunek, wywóz i zagospodarowanie odwodnionych częściowo higienizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Snopkowie

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 02 sty 2020 — 214 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 02 sty 2020 — 888 KB
  3. Informacja z otwarcia ofert 10 sty 2020 — 113 KB
  4. Informacja o wyniku postępowania 21 sty 2020 — 152 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.