Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

autor Tomasz Choma · 08 lis 2018 o 15:22

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jastków w sezonie 2018/2019

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 08 lis 2018 — 291 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 08 lis 2018 — 578 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 08 lis 2018 — 88,3 KB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 08 lis 2018 — 203 KB
  5. Załącznik do SST 08 lis 2018 — 1,17 MB
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15 lis 2018 — 94,5 KB
  7. Zmiana SIWZ 15 lis 2018 — 192 KB
  8. Informacja z otwarcia ofert 19 lis 2018 — 92,5 KB
  9. Informacja o wyniku postępowania 03 gru 2018 — 173 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.