Zamówienia publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

autor Tomasz Choma · 23 paź 2020 o 19:40

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jastków w sezonie 2020/2021

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 23 paź 2020 — 174 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 23 paź 2020 — 1,11 MB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 23 paź 2020 — 350 KB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 23 paź 2020 — 1,45 MB
  5. Informacja z otwarcia ofert 02 lis 2020 — 127 KB
  6. Informacja o wyniku postępowania 10 gru 2020 — 452 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.