Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA RENOWACJĘ CMENTARZA LEGIONISTÓW W JASTKOWIE

autor Tomasz Choma · 02 paź 2019 o 15:57

Renowacja Cmentarza Legionistów w Jastkowie

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 02 paź 2019 — 85,9 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 02 paź 2019 — 540 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 02 paź 2019 — 49,4 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 02 paź 2019 — 299 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 17 paź 2019 — 101 KB
  6. Informacja o wyniku postępowania 24 paź 2019 — 151 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.