Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT BUDYNKU PO BYŁYM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ KLUBU SENIORA

autor Tomasz Choma · 14 sty 2019 o 16:53

Remont budynku po byłym przedszkolu samorządowym z przeznaczeniem na działalność Klubu Seniora

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 14 sty 2019 — 242 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 14 sty 2019 — 494 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 14 sty 2019 — 10,3 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 14 sty 2019 — 333 KB
  5. Unieważnienie postępowania 28 sty 2019 — 167 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.