Zamówienia publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROZBUDOWĘ ODWODNIENIA DZIAŁKI NR 32/14 ORAZ DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 32/13 W MIEJSCOWOŚCI PANIEŃSZCZYZNA

autor Tomasz Choma · 08 cze 2020 o 17:08

Rozbudowa odwodnienia działki Nr 32/14 oraz drogi wewnętrznej poprzez budowę zbiornika infiltracyjno-odparowującego na działce Nr ewid. 32/13
w miejscowości Panieńszczyzna

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 08 cze 2020 — 398 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 08 cze 2020 — 901 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 08 cze 2020 — 12 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 08 cze 2020 — 421 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 23 cze 2020 — 218 KB
  6. Informacja o wyniku postępowania 24 cze 2020 — 453 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.