Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO

autor Tomasz Choma · 12 maj 2022 o 15:13

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na stronie internetowej miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych https://miniportal.uzp.gov.pl
Identyfikator postępowania na miniPortalu: e9e72bbe-07dd-4ef6-b5df-456894a4a307

Ec147ea1 1b45 4095 b7de 47dfc77049b3
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.