Zamówienia Publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO

autor Tomasz Choma · 29 cze 2021 o 15:33

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na stronie internetowej miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych
link

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.