Zamówienia Publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

autor Tomasz Choma · 22 lut 2022 o 15:42

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na stronie internetowej miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych.
Identyfikator postępowania na miniPortalu: 02700685-491c-4c11-922d-e4d2cfa32767
 

B9a4e964 a42a 46ed 938f 21e00d34d674
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.