Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

autor Tomasz Choma · 29 lip 2022 o 15:09

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na stronie internetowej miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych https://miniportal.uzp.gov.pl
Identyfikator postępowania na miniPortalu: c8e7533a-95ee-4999-abf9-5fafc6d4dbdc

D6b04877 7d5b 4e91 ac28 4e37e4d22491
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.