Zamówienia Publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ KRUSZYWA DOLOMITOWEGO

autor Tomasz Choma · 22 mar 2021 o 21:27

Dostawa kruszywa dolomitowego w ilości 2500 Mg wraz z wbudowaniem

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.