Zamówienia Publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ KRUSZYWA

autor Tomasz Choma · 06 kwi 2022 o 18:09

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na stronie internetowej miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych https://miniportal.uzp.gov.pl
Identyfikator postępowania na miniPortalu: 1e938fea-f8f7-4ccf-bf92-2f3a20393120

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.