Zamówienia Publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

autor Tomasz Choma · 21 cze 2022 o 15:34

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na stronie internetowej miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych https://miniportal.uzp.gov.pl
Identyfikator postępowania na miniPortalu: bfe5adc0-4dcb-41f3-a617-20e35d537b2d

Bf997f88 1ff3 4984 9cc6 f84a0cc9e366
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.