Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOWÓZ DZIECI

autor Tomasz Choma · 26 lip 2022 o 14:36

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na stronie internetowej miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych https://miniportal.uzp.gov.pl
Identyfikator postępowania na miniPortalu: 90a4f7e6-617a-446c-80c8-26a3944e1912

D839fe86 0da2 4ae1 9b98 2995e499c01e
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.