Zamówienia Publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA MODERNIZACJĘ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI TOMASZOWICE

autor Tomasz Choma · 09 kwi 2021 o 09:23

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ozn. Nr ewid. 217 w miejscowości Tomaszowice na odcinku od km 1+205 do km 1+616

Załączniki:
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.