Zamówienia Publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

autor Tomasz Choma · 16 kwi 2021 o 20:37

Montaż paneli fotowoltaicznych na SUW i oczyszczalni w Tomaszowicach

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 16 kwi 2021 — 91 KB
  2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 16 kwi 2021 — 1,04 MB
  3. Załączniki do SWZ 16 kwi 2021 — 22,8 MB
  4. Wyjaśnienia treści SWZ (1) 30 kwi 2021 — 213 KB
  5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 30 kwi 2021 — 34,3 KB
  6. Wyjaśnienia treści SWZ (2) 06 maj 2021 — 412 KB
  7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) 06 maj 2021 — 34,4 KB
  8. Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 14 maj 2021 — 15,5 KB
  9. Informacja z otwarcia ofert 14 maj 2021 — 21,1 KB
  10. Informacja o wyniku postępowania 09 cze 2021 — 463 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.