Zamówienia Publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 105971L W MIŁOCINIE

autor Tomasz Choma · 03 cze 2022 o 15:14

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na stronie internetowej miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych https://miniportal.uzp.gov.pl
Identyfikator postępowania na miniPortalu: bffeda63-ad25-4a76-a715-e92207052bd5
 

A8fcc8b7 b786 43be 993a cef303a7cd3f
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.