Zamówienia Publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 112502L

autor Tomasz Choma · 10 mar 2022 o 15:25

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na stronie internetowej miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych https://miniportal.uzp.gov.pl
Identyfikator postępowania na miniPortalu: 32b3d26c-f8ed-4e88-a3e3-ee8373bd2d34

451e2ef6 f844 438b ac9c 20b7e0c5f53d
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.