Zamówienia Publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 112571L CZESŁAWICE – MOSZNA W MIEJSCOWOŚCI MOSZNA-KOLONIA

autor Tomasz Choma · 29 kwi 2021 o 21:13

Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L Czesławice – Moszna – dr. woj. 830  na odcinku od km 0+040,06 do km 0+605,00 w miejscowości Moszna-Kolonia

Załączniki:
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.