Zamówienia Publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 112572L ŁUGÓW – DOBROWOLA - WYSOKIE - SŁUGOCIN

autor Tomasz Choma · 27 kwi 2021 o 14:16

Przebudowa drogi gminnej Nr 112572L Ługów – Dobrowola - Wysokie - Sługocin w miejscowości Wysokie i Sługocin na odcinku od km 0+000 do km 1+262,80

Załączniki:
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.