Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PRZEBUDOWĘ DROGI W MARYSINIE

autor Tomasz Choma · 20 wrz 2022 o 15:23

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na stronie internetowej miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych https://miniportal.uzp.gov.pl
Identyfikator postępowania na miniPortalu: c585729a-38a9-40b1-8938-3165d5f8da48

10277057 fdc0 440e 84b4 c24125431b43
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.